การจัดการความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

การแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในสำนักงาน

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ

การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ข่าวทุจริต
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy