ชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี (CoP)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่าย

วัตถุประสงค์จัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553

1. เพื่อให้มีการจัดการความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี

2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีระหว่างสมาชิกกลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและผู้สนใจ

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นแนวทางเดียวกัน

4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

5. เพื่อป้องกันและลดปัญหาการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี

ความมุ่งหวังของชุมชน

ให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี
เพิ่มขึ้นและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ขององค์กร

รูปแบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย

0
จำนวนสมาชิกเครือข่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

24 มิถุนายน 2553

จำนวนสมาชิกเครือข่าย

79 คน

24 มิถุนายน 2553

30 กันยายน 2553

จำนวนสมาชิกเครือข่าย

80 คน

30 กันยายน 2554

จำนวนสมาชิกเครือข่าย

96 คน

30 กันยายน 2554

30 กันยายน 2555

จำนวนสมาชิกเครือข่าย

125 คน

30 กันยายน 2556

จำนวนสมาชิกเครือข่าย

128 คน

30 กันยายน 2556

ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <br>ปี 2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br>ปี 2562 วันที่ 1 เม.ย. 2562
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2562 วันที่ 1 เม.ย. 2562
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br> ปี 2563 วันที่ 29 พ.ค.2563
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2563 วันที่ 29 พ.ค.2563
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br>ปี 2564 วันที่ 15 มี.ค.2564
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2564 วันที่ 15 มี.ค.2564
Image
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP
การเงินและบัญชี ปี 2565
วันที่ 26 เม.ย. 2565
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy