กิจกรรม Green Office/ 5ส

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม 5ส วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม 5ส วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
Big Cleaning วันที่ 12 มกราคม 2564
Big Cleaning วันที่ 12 มกราคม 2564
Big Cleaning วันที่ 25 ธันวาคม 2563
Big Cleaning วันที่ 25 ธันวาคม 2563
กิจกรรม 5ส ประจำเดือน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม 5ส ประจำเดือน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
การจัดประกวดชุดรีไซเคิล สนอ. ปี 2563
การจัดประกวดชุดรีไซเคิล สนอ. ปี 2563
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy