แผนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน

2558

แผนตรวจสอบประจำปี 2558

2560

แผนตรวจสอบประจำปี 2560

2562

แผนตรวจสอบประจำปี 2562

2564

แผนตรวจสอบประจำปี 2564

2566

แผนตรวจสอบประจำปี 2566

2559

แผนตรวจสอบประจำปี 2559

2561

แผนตรวจสอบประจำปี 2561

2563

แผนตรวจสอบประจำปี 2563

2565

แผนตรวจสอบประจำปี 2565

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy