รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน

2564

รายงานประจำปี 2564

2562

รายงานประจำปี 2562

2560

รายงานประจำปี 2560

2558

รายงานประจำปี 2558

2563

รายงานประจำปี 2563

2561

รายงานประจำปี 2561

2559

รายงานประจำปี 2559

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy