คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
Image
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม
ศิริบำรุงสุข
คณะกรรมการตรวจสอบ
Image
หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์
คณะกรรมการตรวจสอบ
Image
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy