รหัสบทความ:99


ชื่อบทความ:ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี ปี 2565
เขียนเมื่อ2022-04-05 00:00:00

สำนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดจัดการประชุม CoP การเงินและบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting

หัวข้อเรื่อง “ความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่ควรมองข้ามและมาตรการป้องกันการทุจริต”

วิทยากร ผศ.มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และคุณจันทรลักษณ์  ช่วยเนียม นักตรวจสอบภายใน 

หมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 หรือเมื่อผู้เข้าร่วมครบจำนวน 250 คน

สมัครได้ที่นี่

ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม