รหัสบทความ:102


ชื่อบทความ:แจ้งตอบรับโครงการผู้สอบทาน ปี 65 + ลิงค์และ Qr code แบบประเมินผู้สอบทาน ปี 65
เขียนเมื่อ2022-08-01 00:00:00

แจ้งตอบรับเข้าอบรมโครงการผู้สอบทาน ปี 2565 

https://drive.google.com/file/d/1fyi00ssETkQ5SwipqFbIR05Lo0yBcOFQ/view?usp=sharing

 

ลิงค์เข้าแบบประเมินผู้สอบทาน

1.ลิงค์แบบประเมินผู้สอบทาน วันที่ 2 สิงหาคม 2565  รุ่นที่ 1 (เช้า) 09.00-12.00 น. 

https://forms.gle/16dch3vJmg3VoRHUA

2. ลิงค์แบบประเมินผู้สอบทาน วันที่ 2 สิงหาคม 2565  รุ่นที่ 2 (บ่าย) 13.00-16.00 น. 

https://forms.gle/HeUdSzszaRn3aBKf8

3. ลิงค์แบบประเมินผู้สอบทาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565  รุ่นที่ 3 (เช้า) 09.00-12.00 น. 

https://forms.gle/aUxicQ5iCLmAzYjTA

4. ลิงค์แบบประเมินผู้สอบทาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565  รุ่นที่ 4 (บ่าย) 13.00-16.00 น. 

https://forms.gle/ZzoJDs9kGmxrGqDf8