รหัสบทความ:101


ชื่อบทความ:สมัครโครงการผู้สอบทาน ปี 2565
เขียนเมื่อ2022-07-21 00:00:00

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/ส่วนงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามรายละเอียด ดังนี้ https://drive.google.com/file/d/1UBRVvKZQRgE8LTU54eMyw55ieEu2SJfD/view?usp=sharing

 

สามารสมัครโครงการอบรมหลักสูตรการสอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน และอบรมการใช้โปรแกรมผู้สอบทานภายใน ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565    

ตามลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1_lbXon7dohZL13khEjfpqVFH5r4KfjnMnlQT86cTuf8/viewform?edit_requested=true