รหัสบทความ:50


ชื่อบทความ:กิจกรรม 5 ส.
เขียนเมื่อ2017-09-07 00:00:00

ข่าวสาร Green Office

แผนกิจกรรม

 

มาตรฐานการตรวจเยี่ยม 5ส สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน

วันที่จัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลการประเมิน
  ผลการประเมิน1/61
 31/5/61 ผลการประเมิน2/61
 7/9/61 ผลการประเมิน3/61
7/12/61 ผลการประเมิน1/62
5/4/62 ผลการประเมิน2/62
31/7/62 ผลการประเมิน3/62
20/12/62 ผลการประเมิน1/63

 

ตรวจเยี่ยม 5ส. ระหว่างกอง/ หน่วยงาน

ปีงบประมาณ วันที่ทำกิจกรรม รายงานผลการตรวจเยี่ยม
2562 3/5/62 รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการ 

 

ภาพกิจกรรม

 

Big Cleaning 12/1/2564 

   

Big Cleaning 25/12/2563 


กิจกรรม 5ส ประจำเดือน 27/11/2563 

ประกวดชุดรีไซเคิล ปี 2563